Hvordan skrive en rapport om elektrolyse

Trenger du en logo?

 

I naturfaget på videregående skal du ikke bare vite hva en elektrolyse er (ekstern lenke), men også skrive en rapport om det i et forsøk som du skal gjøre. Elektrolyse er også en svært vanlig oppgave til eksamen, så her er det bare å stå på.

Du skal skrive en rapport om forsøket ditt, er det et oppsett som er viktig å følge. Det skal blant annet inneholde fremgangsmåten din, hvilke utstyr du brukte og hypotese. Men, det viktigste er selvfølgelig at leseren skal forstå forsøket, og vite hvilke konklusjoner som ble bekreftet basert på faktaopplysningene som dere kom fram til. Det skal med andre ord være mulig å gjenskape forsøket basert på rapporten.

1. Det første du begynner med, er navn klasse og dato du gjennomførte forsøket.

2. Hensikt: Hva er hensikten med forsøket? Hva skal du finne ut?

3. Hypotese: Hva tror du forsøket kommer til å vise? Hypotesen skal kunne drøftes. Ikke et ja/nei spørsmål.

4. Utstyrsliste: Alt du brukte av utstyr skal med!

5. Metode: Her skal du skrive hva du gjorde. Gjerne i en kronologisk rekkefølge. Husk at du skal forklare for mannnen i gata. Forklar gjerne vanskelige ord.

6. Drøfting og feilkilder. Hva kan ha påvirket resultatet ditt? Vurder om resultatene er til å stole på, hva kunne du ha gjort annerledes for og ha unngått disse feilene.

7. Konklusjon. Her skal du konkludere, og besvare hypotesen.

8. Kilder. Alle kilder skal oppgis, også link til denne artikkelen.

Lykke til!

Bildet i artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Ian Hughes på Flickr brukt under lisens: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Skroll til toppen