Vilkår for bruk

Vilkår for bruk
Ikrafttredelsesdato: 26. september 2012

Dette er vilkårene for bruk av tjenestene Selvfiks.net tilbyr og når vi skriver «vi» eller «oss»  referer vi til Selvfiks.net i sin helhet.

Vilkår for bruk kommer til å modifiseres eller endres fra tid til annen og er en bindende kontrakt mellom den som besøker selvfiks.net og selvfiks.net. Med besøker mener vi du eller bruker, enten av menneskelig karakter eller annen form (bots).

Før du bruker Selvfiks.net nettsidens video, lyd, programmer, funksjoner eller annen funksjonalitet som er tilgjengelig på eller via vår hjemmeside, må du lese vilkårene nøye.

Ved å bruke Selvfiks.net, SAMTYKKER DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅR, inkludert personvernet og du godtar å følge de retningslinjer og prosedyrer som en bruker av Selvfiks.net til enhver tid er pålagt å følge og som fra tid til annen kan forandre seg. Du har derfor et selvstendig ansvar for å oppdatere deg på disse vilkårene.
HVIS DU IKKE ØNSKER Å FØLGE DISSE VILKÅRENE, har du ikke tillatelse til å bruke Selvfiks.net og i så fall bør du umiddelbart forlate Selvfiks.net og ikke bruke nettsiden for at vilkårene ikke skal være gjeldene.
Fortsetter du å bruke nettsiden betyr det at du har akseptert vilkårene og forplikter deg til å følge dem. Disse vilkårene gjelder for alle brukere, inkludert besøkende til området, og registrerte medlemmer.

Hvis du ønsker å bli medlem (registrert bruker), kommunisere med andre registrerte brukere og ta i bruk våre tjenester, må du lese disse vilkårene og også akseptere dem under registreringsprosessen.

Punkt 1; BESKRIVELSE AV SIDEN

Selvfiks.net er en nyopprettet side som har hensikt å hjelpe dens brukere å finne instruksjoner om en rekke ting, samt informasjon. Du og andre brukere av vår nettside har tilgang til en del artikler, og snart videofiler og programmer som er ment å gi anvisninger på hvordan ting skal gjøres. Mange av disse artiklene kan være bidratt av medlemmer fra hele verden, og representerer et mangfold av perspektiver, erfaringer og tilnærminger til problemstillinger som kan være av interesse for deg.

I tillegg til å være et sted for deg å finne ut hvordan ting skal gjøres, er nettstedet også en plattform for å kommentere og dele ideer med andre. Til gjengjeld for vår visning av innholdet for enhver periode, godtar du å gi selvfiks.net lisens til å bruke de artikler du skriver på vårt nettsted som vi måtte ønske, jfr. punkt 5.

Nettsiden er for generell forskning, informasjonsarbeid, og underholdning bare. Vi publiserer video, lyd, artikler eller annet innhold fra nåværende og tidligere bidragsytere. Informasjonen på nettstedet representerer meninger og perspektiver i en rekke bidragsytere og brukere av området siden starten. Du bør regne med at vi ikke har uavhengig verifisert nøyaktigheten, grundighet, eller relevans av innholdet på nettstedet. Alt av innhold og informasjon som vises på nettstedet er underlagt ansvarsfraskrivelsen som er angitt nedenfor i punkt 14.

Dette nettstedet er beregnet for bruk av personer som er minst 15 år gammel. Ved å bruke nettstedet, garanterer du at du er minst 15 år gammel, og herved står til ansvar for den informasjonen du legger ut på Selvfiks.net, samt informasjonen du bruker på Selvfiks.net. Hvis du velger å sette opp en konto, kan kontoen kun brukes av deg.

Punkt 2; ENDRINGER I VILKÅRENE
Du samtykker i at fra tid til annen kan vi, etter eget skjønn, endre, legge til eller fjerne noen eller alle deler av disse vilkårene og retningslinjene for personvern. Vi vil gi beskjed til deg om eventuelle vesentlige endringer i vilkårene ved å legge ut informasjon på Selvfiks.net forside og sende en e-post til e-postadressen som vi har registrert fra deg. Velger du å fortsette å bruke Selvfiks.net selv 30 dager etter at vår varsel er blitt publisert betyr dette at du har samtykket til de endrede vilkårene.

Det er viktig at du registrer riktig kontaktinformasjonen og oppdaterer den hvis det kommer endringer. I tillegg oppfordrer vi deg til å sjekke innom jevnlig for å gjennomgå disse vilkårene minst en gang hver 30. dag.

Punkt 3; ENDRINGER PÅ SELVFIKS.NET
Vi forbeholder oss retten fra tid til annen midlertidig eller permanent endre eller stanse, og begrense eller blokkere tilgangen til, hele nettstedet (eller deler) uten varsel. Vi kan midlertidig eller permanent endre eller fjerne enhver del av eller hele innholdet fra nettstedet når som helst uten å varsle deg. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen slik endring, suspensjon, opphør eller fjerning.

Punkt 4; Publisering av brukergenerert innhold på Selvfiks.net; LØFTER OG GARANTIER
Du og andre brukere har muligheten til å samhandle på selvfiks.net ved å publisere kommentarer, delta i prosjekter, diskusjoner, starte opp innlegg på forumet, laste opp bilder, og på en del andre rekke måter legge igjen informasjon til andre brukere (alle slike bidrag eller innlegg blir herved referert til kollektivt som «brukergenerert innhold» ). Ved å legge igjen brukergenerert innhold på selvfiks.net, garanterer du hermed at:

Du eier alle rettighetene i det brukergenererte innholdet og den ytelsen som finnes i ditt brukergenerert innhold, eller alternativt har du kjøpt alle nødvendige rettigheter i det brukergenererte innholdet for at du kan publisere det på selvfiks.net, og at ved å legge det ut på selvfiks.net er inneforstått med at du også gir selvfiks.net rettigheter til å bruke innholdet som vi måtte ønske.

Dersom du legger ut brukergenerert innhold på Selvfiks.net som du ikke har rettigheter til blir du personlig holdt ansvarlig for;
Betaling  av all konsesjonsavgifter, fortollings avgifter og andre økonomiske forpliktelser av noe slag, som oppstår fra enhver bruk eller kommersiell utnyttelse av brukergenerert innhold.

Du er ansvarlig for at du har fått nødvendige tillatelser fra individer som er avbildet eller gjennkjennbare på bilder, videoer eller lydfiler du legger ut (eventuelt offentlige rettigheter). Du må ha fått tillatelse fra hver person, inkludert samtykke fra foreldre eller foresatte for ethvert individ under atten år (18 år) som vises og / eller høres i ditt brukergenererte innhold slik at det kan brukes som tidligere nevnt av Selvfiks.net.

Det er viktig at ditt brukergenerert innhold ikke er ærekrenkende, pornografisk, ikke krenker andres rettigheter, personvern, rettigheter til publisitet eller andre juridiske eller moralske rettigheter til en tredjepart.

Det er viktig at du ikke forfølger, truer eller trakassere forfattere eller andre brukere eller krenker, invaderer eller forsøke å krenke eller invadere deres privatliv, og
du vil ikke legge inn noen informasjon eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som er straffbar eller på annen måte bryter gjeldende lovgivning.

Du samtykker i å holde alle poster seriøse for å fastslå at ditt brukergenerert innhold ikke bryter noen av de foregående garantier. Du erkjenner at du er inneforstått med at selvfiks.net ikke har noen digitale verktøy eller andre sikkerhetsteknologiske funksjoner som kan brukes til å begrense at noen som mottar ditt brukeregenererte innhold fra å kopiere eller omfordele den.

For å legge ut brukergenerert innhold på selvfiks.net, må du først fullføre selvfiks.nets registreringsprosess, så logge på (din «konto»). Du aksepterer å gi nøyaktig aktuell og fullstendig informasjon under registreringsprosessen. Du aksepterer også at du vil vurdere, vedlikeholde, korrigere og oppdatere slik informasjon på en riktig måte  slik at den opprettholder sin nøyaktighet og fullstendighet. Du godtar å beskytte ditt brukernavn og passord og gir oss tillatelse til å deaktivere din konto uten varsel ved misbruk eller mistanke ved misbruk av din konto som brukes av deg eller noen med fullmakt til å handle for deg. Du samtykker i å være ansvarlig for brukergenerert innhold postet fra din brukerkonto, og for eventuelle transaksjoner knyttet til kontoen din. Du aksepterer at vi kan stole på kontaktinformasjonen og annen informasjon som leveres til oss ved hjelp av din konto, og at vi vil være avhengig av slik informasjon. Du godtar og erkjenner at kontoen er ikke overførbar og kan ikke overdras. Du kan ikke dele passordet med noen med mindre du er mindreårig, og da kan du dele ditt passord med dine foreldre eller andre foresatte.

Når du sender inn ideer, forslag eller tips til oss, representerer du deg selv og garanterer og samtykker i at: (1) ideene dine ikke inneholder konfidensiell eller proprietær informasjon, du har alle nødvendige rettigheter til å sende dem til oss og at de ikke og vil ikke krenke tredjeparts rettigheter av noe slag, (2) hvis vi ønsker det, kan vi bruke og avsløre dine ideer på hvilken som helst måte og (3) vi har ingen forpliktelse til å betale eller refundere deg for dine ideer eller vår bruk av dine ideer. Du erkjenner også at vi kan allerede ha opprettet, eller være i ferd med å lage innhold som kan være vesentlig lik dine ideer på den tiden du sender oss dine ideer til oss, og elementer av dine ideer kan ikke være underlagt beskyttelse etter lov om opphavsrett.

Punkt 5; Eierskap av rettigheter for brukergenerert innhold; lisensrettigheter
Du beholder eierskapet til opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter og eiendomsrettigheter i noe brukergenerert innhold du legger til på selvfiks.net, i henhold til de ikke-eksklusive rettigheter som du gir til oss som beskrevet i disse vilkårene. Disse vilkårene hindrer deg ikke i å gi tilsvarende rettigheter til andre.

Med forbehold om din rett til å avslutte din lisens til oss som beskrevet nedenfor i avsnitt 5, gir du herved selvfiks.net rett til å bruke det brukergenerte innholdet fritt omsettelige, fritt underlisensierbar (gjennom ubegrensede nivåer av viderelisensiering), ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere , modifisere, overføre, distribuere, fremføre offentlig og vise (herunder, i hvert fall ved hjelp av en digital overføring av lyd), og skape avledede verk av brukergenerert innhold, i enhver form, media eller teknologi som er kjent eller senere utviklet. Du gir herved oss rettigheter å redigere og endre ethvert dokument og / eller utføre enhver handling vi kan vurdere hensiktsmessig for å bekrefte overføringen av rettigheter, samtykkelser, avtaler, oppgaver og bortfall fastsatt i disse vilkårene. Du aksepterer at vi kan (men ikke er forpliktet til å) vise ditt brukergenererte innhold, og ditt brukernavn eller ditt faktiske navn (i henhold til innstillingene du velger på den tiden du registrerer deg) sammen med ditt brukergenererte innhold.

Du kan velge fra tid til annen å fjerne eller endre ditt brukergenererte innhold som du tidligere har lagt ut på nettstedet dersom dette ikke vil forstyrre andre brukeres mulighet til å nyte nettstedet. For eksempel kan en forespørsel om å fjerne dine kommentarer eller innlegg fra en lang rekke interaktive innlegg, gjøre hele eller deler av tråden uforståelig og eliminere muligheten av andre brukere av området for å lese og dra nytte av tråden. I slike situasjoner kan vi anonymisere ditt brukergenererte innhold, slik at den gjengede samtalen forblir intakt. Din fjerning av noe av ditt brukergenererte innhold vil automatisk avslutte vår lisens for det brukergenererte innholdet. Men hvis Selvfiks.net benytter seg av ditt brukergenererte innhold, før slik fjerning eller modifisering finner sted. Selvfiks.net forbeholder seg rettigheten å utvikle konkrete planer om å lage, eventuelle elektroniske eller trykte materialer som inneholder ditt brukergenererte innhold (for eksempel i reklame, markedsføring eller på annen måte), ved å lese dette sier du deg enig i at Selvfiks.net kan bruke materialer som inneholder slikt brukergenerert innhold etter at du har fjernet eller endret det brukergenererte innhold. Hvis du skulle finne ut Selvfiks.net fortsetter å bruke ditt brukergenererte innhold etter seks (6) måneder etter at du har fjernet eller endret ditt brukergenererte innhold, kan du sende oss en skriftlig varsel slik at vi slutter å vise slikt materiale, i så fall vil vi bestrebe oss på å stanse visning av slikt materiale innen tretti (30) dager etter at vi har mottatt et slikt varsel. Din skriftlige varsel til oss må sendes til post@selvfiks.netog må inneholde følgende informasjon:

ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;
brukernavnet for kontoen din;
elektronisk eller fysisk signatur;
identifikasjon av spesifikt brukergenerert innhold;
identifisering av de materialene som inneholder ditt brukergenererte innhold, inkludert tittelen og nettadressen der det kan sees;
identifisering av omtrentlig dato du fjernet eller endret ditt brukergenererte innhold som finnes i slike materialer;
en erklæring om at du ønsker når du leser dette å slutte å bruke slike materialer som inneholder slikt brukergenerert innhold, og
sertifiseringen at du eier eller har eksklusive rettigheter til slikt brukergenerert innhold.

Punkt 6; FORBUDT INNHOLD
Du godtar å ikke poste eller sende til selvfiks.net, innhold eller andre materialer som er eller kan synes å være:

usanne, villedende, skadelig, truende, fornærmende, plagsom, nedsettende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, nærgående eller påtrengende til en annen persons privatliv eller beskyttede data, hatefullt, rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende;
krenkende eller påstås å være krenkeende ovenfor en tredjeparts rettigheter, herunder patenter, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rett til publisitet, eller andre rettigheter til noen part, inkludert, uten begrensning, ethvert innhold som er gjenstand for en tredjeparts krav om krenkelse;
av en type som du ikke har en rett til å overføre i henhold til lov eller kontrakt eller betrodd forhold, slik som innsideinformasjon og fortrolig og konfidensiell informasjon;
uoppfordret, ukjent eller uautorisert reklame;
programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
data eller informasjon innhentet gjennom tilgang som ikke ble godkjent av eier av data eller informasjon,
i strid med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller vedtekter.
Punkt 7; ULOVLIG oppførsel
Du godtar å ikke gjøre, eller forsøke å gjøre, noe av det følgende:

Lenke til eller bruke Selvfiks.net til å henvise til nettsteder som  krenker eller ikke er i fullt samsvar med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller vedtekter, kontrakter, immaterielle rettigheter eller utgjør gjennomføring av en skadevoldende handling , eller for noe formål som er skadelig eller utilsiktet (av oss), eller annet enn i full overensstemmelse med disse vilkårene;
tilgang, tukle med, eller bruke tjenester eller områder av nettstedet som du ikke har autorisert tilgang til;
endre informasjon på nettstedet;
tukle med innlegg, registrerings informasjon, profiler, innleveringer eller brukergenerert innhold av andre brukere;
bruke noen robot, spider, scraper eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt som ikke er levert av oss for å få tilgang til nettstedet eller trekke data eller samle eller bruke opplysninger som e-postadresser, tilgjengelig fra nettstedet eller overføre noe uønsket reklame, «junk mail, «spam», eller «kjedebrev»;
ramme noen del av nettstedet, eller lenke til nettstedet, eller på annen måte gjøre det slik at det ser ut som du har et forhold til oss eller at vi har noe med deg å gjøre eller ditt brukergenererte innhold til andre formål enn det som uttrykkelig er tillatt skriftlig av oss når du leser dette;
imitere eller uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;
omvendt utvikling av noen deler av Nettstedet eller gjøre noe som kan oppdage kildekoden, eller omgå tiltak for å hindre eller begrense tilgangen til noe område, innhold eller kode av nettstedet (med mindre annet uttrykkelig er tillatt ved lov);
Sende til eller på annen måte påvirke oss eller siden (eller noe eller noen andre) med skadelig, ulovlig, villedende eller forstyrrende kode for eksempel et virus, «spyware», «adware» eller annen kode som kan ha negativ innvirkning på nettstedet eller noe mottaker; eller
ta enhver handling som kan ilegge en betydelig belastning (som bestemmes av oss) på områdets infrastruktur eller datasystemer, eller på annen måte forstyrrer den ordinære driften av nettstedet.
Hvis du sender uønsket kommersiell e-post eller reklame, bulk email, spam, eller kjedebrev (kollektivt, «Uønsket e-post eller annen kommunikasjon») via nettstedet vårt, bekrefter du at du vil holdes ansvarlig for de skader som skjer og gjør deg forpliktet til å dekke de kostander mottaker og selvfiks.net måtte ha for hver slik uønsket e-post eller annen form for kommunikasjon.

Punkt 8; Overvåking av brukergenerert innhold
Selv om vi prøver å opprettholde høye standarder for Selvfiks.net, er vi ikke forpliktet til å jevnlig overvåke nøyaktigheten eller påliteligheten av brukergenerert innhold som vises på nettstedet. Uavhengig av det foregående, forbeholder vi oss retten til å endre eller fjerne enhver brukergenerert innhold når som helst. Dette gjelder eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller brukergenerert innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert andre brukere, de av respektive forfatter (e) eller distributør (er).

Punkt 9; Beskyttelse av innhold
Vår side er beskyttet av intellektuell eiendomsrett og du samtykker i å respektere dem. Når du leser og bruker Selvfiks.net har du en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-underlisensiert ikke-eksklusiv lisens, av innholdet du leser på nettstedet. Du samtykker i å bruke innholdet for privatbruk og ikke-kommersiell bruk. Når du bruker Selvfiks.net samtykker du i å respektere andres opphavsrettigheter eller lisenser under disse vilkårene. Unntatt som uttrykkelig angitt i dette punkt, kan du ikke reprodusere, distribuere, modifisere, fremføre offentlig eller vise, eller lage avledede produkter av noe innhold på siden uten forutgående skriftlig samtykke fra eier eller tredjeparts eier av rettighetene i brukerens genererte innhold.

Punkt 10; PERSONVERN
Se våre retningslinjer for personvern. Vår personvernerklæring er en del av og innlemmet i disse vilkårene.

Punkt 11; Avslutning eller kansellering
Du aksepterer at vi kan når som helst og etter eget skjønn, med eller uten grunn eller forvarsel til deg, si opp disse, din tilgang til Nettstedet, og / eller kontoen din, eller suspendere eller blokkere din tilgang til Nettstedet . Hvis gjeldende lov krever at vi skal gi varsel om heving eller avbestilling, kan vi gi før eller etter varsel ved å poste det på nettsiden eller ved å sende en henvendelse til alle adresser (e-post eller annet) som vi har for deg i våre arkiver. Du vil fortsatt være ansvarlig for eventuelle brudd på disse vilkårene og / eller forpliktelser pådratt før vilkårens slutt. Hvis du bruker Nettstedet etter opphør av disse vilkårene, vil bruk av Selvfiks.net utgjøre ditt samtykke til de nye vilkårene som er lagt ut på Selvfiks.net.

Hvis kontoen din eller tilgang til nettstedet er avsluttet på  noen eller ingen grunn, kan du ikke lenger produsere brukergenerert innhold på nettstedet. I så tilfelle kan du fortsette å bruke elektroniske eller trykte materialer den har skapt, eller utvikles konkrete planer om å lage, som inneholder slikt brukergenerert innhold i henhold til vilkårene i punkt; 5 med hensyn til fjerning eller modifisering av brukergenerert innhold tidligere postet på nettstedet.

Punkt 12; Reklame; lenker
Nettstedet inneholder reklame, tilbud eller andre lenker til andre nettsteder og ressurser til tredjeparter som vi ikke kontrollerer. Denne informasjonen, samt annonser, kan eller ikke  være eller forbli helt nøyaktig. Du erkjenner og samtykker i at når du leser dette, er inneforstått med at Selvfiks.net ikke er ansvarlig for (1) tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av slike nettsteder eller ressurser, eller (2) innholdet, reklame, eller produkter eller tjenester på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Inkludering av en kobling på nettstedet innebærer ikke at vi støtter den koblede siden. Du bruker koblingene på din egen risiko. Når du leser retningslinjer for personvern på Selvfiks.net, må du være inneforstått med at de kun gjelder  på vårt nettsted. Når du velger å koble til en annen nettside, bør du lese og forstådet andre nettstedets personvernerklæring før du oppgir personlig informasjon.

Din korrespondanse eller forretningsforbindelse med eller deltakelse i kampanjer av, tredjeparts selgere eller annonsører som er funnet på eller gjennom nettstedet, eller som tilbyr lenker til nettstedet, herunder, for eksempel «klikk for å kjøpe» og andre lignende programmer, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike omgang, skjer utelukkende mellom deg og slik kjøpmann eller annonsøren. Du gir avkall på ethvert krav mot Selvfiks.net når du leser dette og er enige om å holde deg til de vilkårene som er fastsatt her. Og holder Selvfiks.net ikke ansvarlig fra ethvert tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger eller som følge av forekomsten av slike selgere eller annonsører på nettstedet.

Punkt 13; Erstatninger
Som betingelse for din tilgang til å bruke Selvfiks.net, samtykker du i å holde ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, advokater og leverandører, og hver av deres respektive etterfølgere, ufarlig fra, og erstatte dem for, alle skader, kostnader, utgifter og andre forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til advokathonorarer og utgifter, knyttet til eventuelle krav som oppstår eller relatert til: (1) din tilgang til og bruk av nettstedet og innholdet der, (2) ditt brudd på disse vilkårene (inkludert vilkår innarbeidet i dem, f.eks personvern og supplerende vilkår), og gjeldende lovgivning eller rettighetene til en annen person eller part, (3) enhver tvist du har eller hevder å ha med en eller flere brukere av nettstedet, (4) leser dette vedtak (hvis noen) av enhver tvist du har eller hevder å ha med en eller flere brukere av Nettstedet, (5) din feilaktige autorisasjon for når du leser dette til å innhente, bruke eller oppgi noen data eller brukergenerert innhold levert av deg, og (6) eventuelle avsløringer gjort med din tillatelse (inkludert, uten begrensning, ditt samtykke at når du leser utlevere dine personopplysninger og annen informasjon samlet inn som beskrevet i våre retningslinjer for personvern). Videre samtykker du at du fullt ut forstår og godtar at: (a) når du leser dette, vil ha rett, men ikke plikt til å løse tvister mellom brukere knyttet til området og når du leser dette vedtak av en bestemt tvist ikke en skaper en forpliktelse til å løse enhver annen konflikt, og (b) når du leser dette vedtak av en tvist vil være endelig med hensyn til nettstedet.

Punkt 14; Garantifraskrivelse
Siden drift og funksjonalitet av nettstedet avhenger av faktorer som type maskinvare, programvare, eller nettverket du bruker, er det en mulighet at selvfiks.net ikke kan fungere på datamaskinen din, bli avbrutt eller ha feil i sin drift, eller kan forstyrre eller til og med skade driften av datamaskinen din. Vi garanterer derfor ikke vellykket drift av nettstedet på datamaskinen, og vi er ikke ansvarlige for slike problemer som følge av din bruk av nettstedet.

Videre kan Selvfiks.net inneholde råd, meninger, instruksjoner og uttalelser fra brukerne og annet innhold og informasjons tilbydere. Dette innholdet skal brukes til kun informasjonsformål og underholdning. Du bruker Selvfiks.net og dets innhold på eget ansvar. Vi oppfordrer deg til å oppsøke en profesjonell eller noen annen myndighet i det aktuelle feltet før du tar i bruk innholdet. Vi gir ingen garantier om at Selvfiks.net ellers dets innhold vil være tilgjengelig til enhver tid, feilfri, virusfri, sikker, eller tidsriktig. Så langt loven tillater det fraskriver vi oss ansvar for innholdet på Selvfiks.net. Vi oppfordrer deg til å lage sikkerhetskopier av ditt eget brukergenerte innhold og annet materiale, du måtte ha på din datamaskin. Hvis ditt bruk av Selvfiks.net resulterer i utgifter i forbindelse med materiell, utstyr eller data, er vi ikke ansvarlige for eventuelle kostnader eller skader.

Uten å begrense det foregående, gjør du deg kjent med også følgende konkret ansvarsfraskrivelse for følgende kategorier av informasjon:

Økonomi:Innholdet som ligger på nettstedet må ikke tolkes som finansiell eller investeringsmessige råd, heller ikke bør det tolkes som noe form for investerings rådgivning eller finansiell rådgiver forhold. Du bør ikke stole på den finansielle og investerings informasjon eller synspunkter som er nevnt her, og du bør gjennomføre din egen uavhengig forskning og rådføre deg med din personlige investeringsrådgiver før en investering eller økonomisk avgjørelse. Du er selv ansvarlig for eventuelle investeringer og finansielle beslutninger, unnlatelser eller handlinger du tar. Verken når du leser dette, skal dens overordnede, dets tilknyttede selskaper, eller noen av deres respektive agenter, ansatte, informasjonsleverandører eller innholdsleverandører ha noe ansvar for dine økonomiske / investeringsbeslutninger basert på, eller resultatene oppnådd fra, innholdet på nettstedet.

Juridisk informasjon:Innholdet som ligger på nettstedet må ikke tolkes som juridiske råd, heller ikke bør det tolkes som noe som skaper noen form for advokat-klient eller juridisk rådgiver forhold. Du bør ikke stole på den juridiske informasjonen eller meninger gitt, og du bør rådføre deg med din personlige juridiske rådgiver, dette nettstedet er ikke en erstatning for et personlig konsultasjon med en advokat, som anvendelsen av de rettslige prinsipper diskutert på denne nettsiden kan avvike betydelig i enkelte situasjoner eller i forskjellige stater eller land. Du er selv ansvarlig for eventuelle rettslige avgjørelser eller handlinger du utfører eller utelatelser du begår. Verken når du leser dette, skal dens overordnede, dets tilknyttede selskaper, eller noen av deres respektive agenter, ansatte, informasjonsleverandører eller innholdsleverandører ha noe ansvar for dine juridiske avgjørelser basert på, eller resultatene hentet fra, innholdet på Selvfiks.net.

Helse og medisinsk informasjon:Innholdet som ligger på nettstedet må ikke tolkes som medisinske eller helsemessige råd. Innholdet bør ikke brukes til å diagnostisere, behandle eller kurere noen som helst medisinsk eller helsetilstand, heller bør det ikke tolkes som noe som skaper noen form for lege-pasient eller helse / medisinsk rådgiver forhold. Du bør ikke stole på den medisinske, helse, kosttilskudd, ernæringsmessig eller andre profesjonelle informasjon eller meninger gitt på Selvfiks.net, og du bør alltid snakke med din fastlege før du begynner, endre eller stoppe noen medisiner eller noe behandling for et helseproblem. Du er selv ansvarlig for eventuelle beslutninger, unnlatelser eller handlinger du utfører basert på å velge å søke eller ikke søke profesjonell medisinsk hjelp, eller velge eller ikke velge spesifikke behandlinger. Verken når du leser dette, dets moderselskap, datterselskaper, eller noen av deres respektive agenter, ansatte, informasjonsleverandører eller innholdsleverandører skal ha noe ansvar for medisinske, helse, kosttilskudd eller ernæringsmessige beslutninger basert på, eller resultatene innhentet fra, innholdet på Selvfiks.net.

Punkt 15; Ansvarsbegrensning når det gjelder skader
Så langt loven tillater det, samtykker du når du bruker Selvfiks.net i å ikke kunne kreve noe fra Selvfiks.net, dets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, advokater og leverandører og deres respektive etterfølgere og utpekte. De vil heller ikke være ansvarlig for deg og / eller annen person for direkte, indirekte, tilfeldig, straffende, eksemplarisk, spesielle eller følgesskader, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tap av data, tap av personvern,  eller annen type tap.

Punkt 16; Krenkelse av opphavsrett
Når du leser dette respekterer du andres immaterielle rettigheter og ber om at folk som bruker nettstedet gjør det samme. Hvis du mener at ditt arbeid har blitt gjengitt og er tilgjengelig på nettstedet på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du varsle oss ved å ta kontakt på e-post; post@selvfiks.net og ha med følgende informasjon skriftlig:

den elektronisk eller fysisk signatur fra eieren av opphavsretten eller den personen som har fullmakt til å handle på eierens vegne;
identifisering av opphavsrettsbeskyttede materialet som du hevder er krenket;
identifikasjon av materialet som påstås å være krenkende og tilstrekkelig informasjon til å tillate når du leser for å finne materiale (for eksempel ved å gi en URL til materialet);
ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;
en uttalelse fra deg om at du har en god tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent eller loven, og
en erklæring om at informasjonen i meldingen din er nøyaktig og en uttalelse, laget under ed, at du er opphavsrettsinnehaveren eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Det er vår politikk å avslutte under passende omstendigheter noen konto for gjentatte brudd på immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettigheter, og vi forbeholder oss også retten til å avslutte en konto for enda en forekomst av brudd.

Skroll til toppen